Kalite Politikamız
Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ


Müşteri beklentilerine uygun ürün kalitesini sağlayan,
 Çevreye karşı son derece duyarlı ve sorumlu,
 Çalışan personelin iş yapabilme yeterliliği ve becerisini sürekli artıran,
 Atık kağıtları ekonomiye kazandırarak çevre ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir kurum olmaktır.

 Sürekli Risk ve Fırsat analizi yaparak, müşteri ve çevre memnuniyetini artıran bir kurum olmaktır.Şirketimiz; bu yönetim anlayışını hayata geçirmek için;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin getirdiği koşulları sağlamayı ve tüm çalışanları ile beraber sistemini sürekli geliştirmeyi/iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

 

Çevre Politikamız
Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Halkalı Kağıt A.Ş.’nin çevre politikası, çevreye karşı  son derece duyarlı ve sorumlu olma bilinci üzerine kurulmuş olup, bu amaçla,

Doğal kaynaklar ve enerjimizi verimli kullanmayı,

Atık miktarını azaltmak için geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini desteklemeyi,

Ürünlerimizde ve üretim sürecimizde yeni veya geliştirilmiş teknolojileri kullanmak suretiyle kirliliği önlemeyi,

Sürekli Risk ve Fırsat analizi yaparak çevreye olan olumlu katkımızı artırmayı,

Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve yan sanayicilerimizi bilinçlendirmek suretiyle çevrenin korunması yönünde duyarlılığı arttırmayı,

Çevre boyutlarımıza ilişkin tüm çevre mevzuatlarına uymayı taahhüt eder.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız
İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

"ÖNCE EMNİYET” ilkesinden hareketle üst düzey kalitede üretim ve hizmet faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini esas alan firmamız aşağıdaki hususların sürekli teminini taahhüt eder;

İş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak,

İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak,

İSG ile ilgili yasal yönetmelik ve düzenlemelere uymak,

Tüm firma çalışanlarımızın ve tüm taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,

İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirerek şartlara uygunluğu sağlamak.

Belgelerimiz
Belgelerimiz

BELGELERİMİZ


Müşteri beklentilerine uygun ürün kalitesini sağlamak, çalışan personelin iş yapabilme yeterliliği ve becerisini artırmak amacıyla 08.11.2005 ISO 9001:2000 tarihinde Kalite Yönetim Sistemi,


Doğal kaynaklar ve enerjimizi verimli kullanmak, ürünlerimizde ve üretim sürecimizde yeni veya geliştirilmiş teknolojileri kullanarak kirliliği önlemek, çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve yan sanayicilerimizi bilinçlendirmek suretiyle çevrenin korunması yönünde duyarlılığı artırmak ve çevre boyutlarına ilişkin tüm çevre mevzuatlarına uymak üzere, 24.05.2007 tarihinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 25.06.2010 tarihinde 18001 İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikaları alınmıştır.
 


OHSAS 18001 : 2007

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004
©2021 - Halkalı Kağıt Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM