İŞE ALMADA ARANAN ŞARTLAR

 

Şirketde işe ilk defa alınacakların;

18 yaşını doldurmuş olması, erkek adaylar arasında; eşit koşullar altında, askerliğini yapmış olanların tercih edilmesi, ağır hapis ya da (affa uğramış olsalar bile) yüz kızartıcı eylemlerden dolayı (ihtilas, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma ve hileli iflas gibi) hapis cezasından hükümlü bulunmaması, tam sağlıklı olduğunu yetkili kurumlarca hazırlanmış raporlarla belgelemeli ve sigara içmeyen elemana öncelik verilmektedir.

İşe alınacakların yukarıdaki genel şartlar dışında, öğrenim derecesi, tecrübe, yaş sınır ve diğer niteliklerle ilgili olarak, yapılacak işler için önceden saptanmış özel nitelikleri mutlaka taşımaları gerekir.

 

Eğitim Durumumuz

Öğrenim Durumu Adet Yüzde (%)
Yüksek Lisans 2 %1,20
Lisans 24 %14,46
Önlisans 19 %11,45
Lise 63 %37,95
Ortaokul 14 %8,43
İlkokul 44 %26,51
Genel Toplam 166 %100
 

 

©2021 - Halkalı Kağıt Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM