ESASLAR
 

Personel Politikası Ve Temel Esaslarımız

Şirketdeki üretim ve hizmetlerin en iyi şekilde ifa edilmesini sağlamak amacıyla her görevin kesin ve açık tanımları yapılır. Bu işte istihdam edilecek elemanda bulunması gerek yeterlilikler belirlenir. Tüm görev kademelerindeki elemanların görevlerini yaparken sahip olacaklar yetki ve yüklenecekleri sorumlulukların sınırları açık olarak belirtilir. Personel; eğitimi, bilgisi, tecrübe ve yetenekleri ölçüsünde firmamızın parasal olmayan yan haklarından adil ve objektif ölçülere göre yaralandırılır. Başarılı personel gelişmesi ve daha önemli kademeleri terfi etmesi için teşvik edilir, yetiştirilir ve gereğinde nakdi ve gayri nakdi enstrümanlar ile ödüllendirilir.

Aramıza yeni katılan elemanlara şirketin misyon, vizyon, kurum kültürü ve temel değerleri açıklanır ve bu hedeflere ulaşmak için kendisinden beklenen katkı üzerinde durulur. Sadece belli dönemlerde değil, devamlı bir süreç olarak personelin kendine düşen görevleri hangi disiplinde yerine getirdiği kontrol edilip, karşılıklı mülakat yöntemi ile yılda en az iki kez performans değerlendirme yapılır. Her kademedeki yöneticiden bölümündeki personel ile aralarında sevgi, saygıya dayalı ve şirketin misyonu doğrultusunda bir iş ortamı yaratmaları istenir. Şirket yöneticileri için bu ortamı yaratacak yetenek, yöneticide olması gereken en önemli özelliklerden birisidir.

 

Eleman Seçme Ve Yetiştirme

Şirketdeki üretim ve hizmetlerin en iyi şekilde ifa edilmesini sağlamak amacıyla her görevin kesin ve açık tanımları yapılır. Bu işte istihdam edilecek edilecek elemanda bulunması gereken, eleman temininde yapılan iş tanımları sonucunda o işi görebilecek personel için tespit edilmiş özel nitelikler göz önüne alınarak eleman seçimi yapılır, gereken hallerde sınav veya özel testlerden istifade edilir. Danışmanlık şirketerinden de bazı pozisyonlar için eleman temini yapılır. Şirketde boşalan kadroların şirket içinden yetişmiş personelle doldurulması esas prensip olarak kabul edilir. Dışarıdan bulunan elemanlarla eşit koşullar altında grup içindeki elemanlar tercih edilir. Bu konuda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu sağlar.

Elemanları uzmanlaşmış oldukları ve sevdikleri işlerde çalıştırma esas prensip olmakla beraber, empati geliştirme ve makro bakış açısı kazandırmak amaçlı iş rotasyonuna tabi tutulduğunda bu prensip göz önünde bulundurulmaz. Yöneticiler sorumlu oldukları müdürlüğe ya da bölüme akraba ve yakınlarını istihdam edemez.

 

©2021 - Halkalı Kağıt Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM