ARITMA TESİSLERİMİZ

 

Baca Gazı Arıtma Tesisi


Tesisimiz, atık gaz içindeki kirleticileri arıtabilecek kapasitede projelendirilmiştir. Sİstemi, dinlendirilmiş, reaksiyona girmeye hazır nötr haldeki suyun, kule içerisinden nozullar vasıtası ile atık gaz üzerine püskürtülmesi sonucu, gazın deşarj limitleri altında atmosfere verilmesi, gaz ile suyun teması sonucu oluşan asitlerin ise kuleden ilgili havuzlara alınıp, burada havalandırılması, sönmüş kireçle reaksiyonu sonucu, alçı oluşumunun sağlanarak sistemden uzaklaştırılması, PH'ı ayarlanmış temiz suyun tekrar sistem içerisinde kullanılarak devir daimin sağlanması olarak özetleyebiliriz.

Prosesimiz, akışkan yataklı su borulu buhar kazanı, baca gazlarının arıtımı için kurulu ıslak, dolgusuz tip arıtma kulesi, sirkülasyon pompası, son yıkama pompası, blower, reaksiyon, dinlendirme, ön ve son çökeltme havuzları, kireç sülosu kademe ve ekipmanlarından oluşmaktadır. Periyodik olarak yaptırılan analiz sonuçlarına göre, baca gazı kirlilik parametreleri, Türk Çevre Mevzuatı limitleri altında çıkmaktadır.
  

Biyolojik Arıtma Tesisi

 

Arıtma sistemimizi,  oksijenli ve oksijensiz bakterilerin atık su içerisindeki organik maddeleri parçalayarak yeni mikro organizmalara dönüştürülmesi, bu sayede suyu temizlemesi ve yine biyogaz oluşumu ile enerji açığa çıkarılması olarak özetleyebiliriz. Prosesimiz; flotasyon (krofta), şartlandırma havuzu, oksijensiz kademe (IC reaktör), oksijenli kademe (havalandırma havuzları), hava körükleyiciler (blower), çöktürme havuzu, çamur yoğunlaştırma ünitesi, çamur susuzlaştırma (dekantör) kademe ve ekipmanlarından oluşmaktadır.

24 Saat %100 verimle çalışmakta olan tesisimizden, periyodik olarak alınan numune sonuçlarına göre, kirlilik parametreleri, deşarj limitlerinin altında çıkmaktadır.

 

 

 

©2021 - Halkalı Kağıt Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM